Annulering voorwaarden

Zodra je je hebt aangemeld voor een training/opleiding of workshop waarvan de data zijn vastgesteld dienen de kosten te worden voldaan. Je ontvangt na aanmelding een factuur waarin de betalingsmogelijkheden staan vermeld.

14 dagen na ontvangst van de factuur van de training/opleiding of workshop dient het verschuldigde bedrag te zijn overgemaakt. Is je aanmelding op het laatste moment, korter dan 14 dagen voor aanvang van de training/opleiding of workshop, dan moet je het verschuldigde bedrag direct voldoen of tenminste voor aanvang van de 1e les op onze rekening zijn bijgeschreven. Als de betaling niet op tijd binnen is, heb je geen toegang tot de training/opleiding of workshop maar blijft de betalingsverplichting wel bestaan.

Mocht je nadat je je inschrijving hebt gedaan toch nog bedenken en wil je niet meer deelnemen? Je kunt binnen 14 dagen kosteloos en zonder opgave van redenen je deelname aan elke training, opleiding of workshop beëindigen. Je dient dit wel schriftelijk te doen door een email te sturen aan info@pyntago.com.

De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald.
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

• Tot 14 dagen na inschrijving voor de training/opleiding of workshop kan gratis en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Indien er al betalingen hebben plaatsgevonden door de student zullen deze binnen 14 dagen worden teruggestort.

• 14 dagen na inschrijving voor de training/opleiding of workshop ben je verplicht om de volledige kosten van de training/opleiding of workshop te betalen. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de student vindt geen restitutie van de kosten plaats. Pyntago is niet verantwoordelijke voor de deelname aan de lessen.

• Bij verhindering van deelname na betaling is in overleg verschuiving naar een volgende training/opleiding of workshop mogelijk, of vervanging door een andere deelnemer, mits zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus medegedeeld.